Corona nieuws update 9 juni 2020

Dag Allemaal,

Het is gelukt!

Er staat geen beperking op het aantal vissers!

Een lijst met alle aanvragen van de afgesproken periode in juni komt er aan!

Hiermee heffen we de vroegere schorsing voor de maand juni op.

Groeten,

Erik

Protocol hengelwedstrijden corona 2020

Vooreerst volgen we altijd en overal de volgende algemene hygiënische richtlijnen:
o Was je handen bij aankomst en bij vertrek met water en zeep
o Ontsmet je handen met alcoholgel als er geen sanitaire voorzieningen zijn.
o Hoest of nies in de binnenkant van de elleboog of in een papieren zakdoek
o Kom niet hengelen als je je ziek voelt
o Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
o Geef elkaar geen hand
o Vermijd nauw contact. Hou voldoende afstand (minstens 1,5 m)
Praktische algemene richtlijnen
• Op geen enkel moment/ plaats zijn er toeschouwers ( of extra personen) toegelaten.
• G -sporters krijgen hulp zoals het reglement het voorschrijft.
• De verantwoordelijke ( aanvrager van de wedstrijd of aangeduide persoon) ziet erop toe dat de maatregelen nageleefd worden, zeker de verwijdering van toeschouwers. Indien praktisch niet haalbaar, is sociale controle altijd van toepassing.
• Gebruik enkel uw eigen materiaal en/of ontsmet materiaal van de organisator. Deze organisator ontsmet het materiaal direct voor en direct na de wedstrijd.
De visser pikt zelf het materiaal op en brengt het terug naar de afgesproken plaats, zonder tussenkomst van anderen.
• Er is geen rondgang met drank. Eventueel kunnen de vissers drank zelf ophalen op een vooraf bekend gemaakte plaats.
Draaiboek:
1. Kiezen van de plaats voor iedere visser:
*de plaatsnummers voor de vissers worden op voldoende veilige afstand van elkaar geplaatst.
Dit kan resulteren in minder plaats voor deelnemers per wedstrijd (vooraf bekend te maken door de verantwoordelijke)
*de trekking gebeurt door 1 persoon bij hem/ haar thuis of afgezonderd (veiligheidsafstand) in het lokaal.
* minstens 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd wordt een lijst opgehangen aan de boord van het parcours ofwel binnen het lokaal. Daarbij consulteren de vissers hun getrokken nummer met in achtneming van alle regels van sociale afstand vanuit de coronaregels.

2. Installeren door de vissers:

*de visser neemt zijn plaats in en installeert zich zonder contact met andere vissers en/of bezoekers van de plaats
*de G visser laat zich helpen waar nodig volgens onze reglementen

3. Controle van de vissers:
*de deelnemer plaatst zijn te controleren zaken bij elkaar en op afstand van de visplaats
*de controleur doet zijn werk met handschoenen aan en respecteert daarbij alle regels van sociale afstand bij corona
*de seingever geeft de nodige seinen over de ganse wedstrijd zonder de vissers te naderen
*er worden geen bezoekers of anderen toegelaten op het parcours uitgezonderd de gebruikers van openbare wegen die hun recht op de openbare weg natuurlijk kunnen houden

4. Wegen van de vangsten

* de weging gebeurt door 2 personen (drager van handschoenen, mondmasker en bewaren afstand dan 1.5 m) met een weegschaal, eventueel steun, fiches…..
( een schrijver kan noteren maar bewaard meer afstand dan 1.5 m)
(de deelnemers blijven allemaal op hun plaats en volgen de wegers niet)
*de visser legt het leefnet ter beschikking van de wegers en verwijderd zich;
*de wegers bepaalt het gevangen gewicht en legt het leefnet weer neer ( dit zal meer tijd vragen dan vroeger !)
*de visser poneert de vangst zo snel mogelijk in het water nadat de weger afstand genomen heeft

5. Palmares van de wedstrijd

* een aangeduid persoon kan op zijn eentje ( zonder bezoekers of medewerkers) een uitslag maken ( indien lokaal open is)
Ofwel: een aangeduid persoon maakt de uitslag en maakt die zo vlug mogelijk bekend via de gekozen communicatiemiddelen

• De vissers komen eventueel samen in de lokalen (volgens de geldende maatregelen in het kader van corona) om een uitslag af te wachten of om hun prijs te krijgen.
• De organisatoren maken vooraf bekend hoe ze de prijzen bij de juiste personen krijgen.


Terug