CCCV Informatie

De competitie op zoetwater wordt geregeld door het CENTRAAL COMITE VOOR COMPETIEVISSERIJ afgekort het C.C.C.V. Dit C.C.C.V. is de Vlaamse vertegenwoordiger in het Belgian Fishing Anglers afgekort het B.F.A..   

Structuur

C.C.C.V. zijn de afgevaardigden van de acht zoetwaterfederaties en hun acht plaatsvervangers. Daarnaast zijn er een aantal mandaten, vanuit het BFA, zoals een kalenderverantwoordelijke, een sportbestuurder van de kampioenschappen en de eventuele coaches van zowel de jeugd als de senior internationalen.
Het bestuur duidt verder voorzitter, ondervoorzitter en eventuele andere functies aan. De voorzitter duidt zijn secretaris aan. Deze persoon kan lid zijn van de groep of extern zijn aan de groep. De stemmingen gebeuren per federatie of volgens het aantal vertegenwoordigde wedstrijdhengelaars. Vijf leden van het C.C.C.V. worden aangeduid voor de stemgerechtigde vertegenwoordiging in het BFA
Om haar competitie te regelen heeft het C.C.C.V. tevens een zeer specifiek reglement die elke werking, aanvraag, deelname en andere vereisten bundelt.

Deelname

Afhankelijk van zijn bedrijvigheid, zijn eigen capaciteiten, financiële inbreng, verplaatsingsonkosten en tijdsduur die een wedstrijdvisser wenst te besteden, kan hij zijn activiteiten uitbreiden. De beginfase is meestal wedstrijden in clubverband. Deze kunnen uitgebreid worden door deelname aan officiële wedstrijden, te beginnen in zijn federatie, streek of provincie. Hij kan verder uitbreiden in zijn gewest en zelfs nationaal. Iedere houder van een A+ vergunning kan zijn kandidatuur indienen om deel te nemen aan preselecties om opgenomen te worden bij de internationale hengelaars. Deze laatsten nemen deel aan interland wedstrijden, Europese- en Wereldkampioenschappen, dit na verdere selecties te hebben afgewerkt

Kampioenschappen

Naast de individuele kampioenschappen van België zijn er ook deze in clubverband en voor de nevencategorieën als daar zijn: de veteranen, de dames, de verschillende jeugdcategorieën volgens leeftijd Daarnaast een kampioenschap Engelse wijze en de feeder. De deelnemers aan al die kampioenschappen worden aangeduid naar rato van het aantal afgeleverde vergunningen of via open inschrijvingen Ook voor de jeugd zijn naast de werking van de specifieke jeugdcel heel wat wedstrijden welke open staan voor de jongeren. Dit zowel als promotie of als specifieke wedstrijd per federatie om de beste jongeren aan te duiden.
Ook verschillende openbare diensten organiseren een kampioenschap. De meest bekende zijn o.a. post, spoorweg, brandweer enz...

Criteriums

Praktisch iedere federatie organiseert met een wel bepaald aantal wedstrijden in haar eigen schoot een criterium als stimulans voor haar leden. Deze dienen soms zelfs om afgevaardigden aan te duiden naar landelijke of gewestelijke organisaties toe. Het C.C.C.V. heeft een gewestelijk criterium als ondersteuning naar haar grote wedstrijden in het leven geroepen, genaamd "Beker Van Vlaanderen".
Ook hengelsportfirma's spelen in op het wedstrijdgebeuren en sponsoren of organiseren bepaalde criteriums.

Vergunningen

Lidmaatschap:

Is een individuele vergunning afgeleverd door de federaties. Het geeft recht op deelname aan de openbare competitie in eigen regio.

A+ vergunning:

Deze vergunning omvat het lidmaatschap. Deze vergunning is nodig om in competitie te treden op nationaal vlak ( Belgische kampioenschappen en andere kampioenschappen), Beker van Vlaanderen, internationaal vlak, inbegrepen de selecties voor deze competities.